"მიეცით მათ ხარისხი. ეს საუკეთესო რეკლამაა მსოფლიოში"

Milton S. Hershey

Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH მაღალი მოლოდინები ცნობილია ყველასთვის როგორც „Made in Germany" მუდმივი განვითარების და ახალი ტექნოლოგიების წარმატებით მიღწევაში და საუკეთესო შედეგების მიღებაში ელექტრო გენერაციის სისტემებში! ჩვენი ინჟინრების და პერსონალის გუნდი ყოველდღიურად მუშაობენ მაღალი ხარისხის პროდუქციის და მომსახურეობის უზრუნველყოფის მიზნით. .და საუკეთესო შედეგების მიღებაში ელექტრო გენერაციის სისტემებში! ჩვენი ინჟინრების და პერსონალის გუნდი ყოველდღიურად მუშაობენ მაღალი ხარისხის პროდუქციის და მომსახურეობის უზრუნველყოფის მიზნით.

ყველა პროდუქტი და კომპონენტი გადის ხარისხის კონტროლს წარმოების ყველა ეტაპზე. ჩვენი ხარისხის სისტემა ემყარება ISO 9001:2008 სტანდარტს და სამხედრო სექტორში NATO standard AQAP-130.

ეს გარანტია შეუძლია წარმოადგინოს მხოლოდ იმ მწარმოებელს, ვისაც რეალურად შეუძლია სანდო და ფუნქციონალური პროდუქციის ხაზის შემოთავაზება ზუსტი წარმოების და ხარისხის უზრუნველყოფის საფუძველზე. დეფექტის წარმოშობის შემთხვევაში ჩვენი ვუზრუნველყოფთ უსწრაფეს რეაგირებას და პრობლემის ეფექტურად მოგვარებას .