სერვისი & მხარდაჭერა

გეკო და ეისემანის ბრენდების მაღალკვალიფიციური სერვისი და მხარდაჭერა

ტექნიკის შეძენისას ძალიან მნიშვნელოვანია დამკვეთმა მიიღის კომპეტენტური ტექნიკური მომსახურეობა და მხარდაჭერა. ჩვენი გუნდი სწორედ ასეთია! მაშინ როდესაც იყო არაფერი ქვეყანაში, ჩვენ შევძელით დაგვენერგა ყველაზე რთულ პერიოდში გერმანული სისტემები და ავამაღლეთ პოტენციურ დამკვეთებში მოცემული ტექნიკის მიმართ ცნობადობა, მოხმარების კულტურა და ინფორმატიულობა. და ბნელი გახდა ნათელი როდესაც გეკო-ს გენერატორებმა დაამკვიდრეს ახალი სტანდარტი და სიტყვა საქართველოს ბაზარზე!

ამიტომ დაკვეთი დარწმუნებულია, რომ:

ჩვენ შევურჩევთ სწორედ მისთვის საჭირო მოდელის ელექტრო გენერატორს!

ჩვენ შევთავაზებთ მაქსიმალურად ხელსაყრელ წინადადებას!

ჩვენ მოვახდენთ ყოველთვის კომპეტენტურ მხარდაჭერას!

ჩვენ მოვახდენთ სათადარიგო ნაწილების სწრაფ მიწოდებას და სერვის!

ჩვენ მოვახდენთ ყოველთვის მაღალკვალიფიციურ ტექნიკურ მომსახურეობას!

სერვისული მომსახურეობის ცენტრის მისამართია

ქ.თბილისი, ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა 4; ( ყოფილი ჯიქიას ქუჩა)

ტელ 570.10.04.24

ელ-ფოსტა - service@geko.ge