ფილტრი ფილტრი

სერია რობუსტი

სერია ROBUST გენერატორები

ტექნიკურად მაღალი სანდოობის და ხელმისაწვდომი ფასებით

რობუსტის სერიის გეკოს ელექტრო გენერატორები იწარმოება 4,1 კვა-დან 5,9 კვა-მდე დიაპაზონით ბენზინის ძრავზე და გააჩნია რენტაბელური შესატყვისობა ფასი/სიმძლავრის საფასო პოლიტიკით. რობუსტების სერიის გენერატორებს გააჩნია მაღალი სანდოობა და მაქსიმალური ფუნქიონალი.