ფილტრი ფილტრი

ინდუსტრიული გენერატორები

დიდი სიმძლავრის დიზელის გენერატორები

მძლავრი ენერგია ყველაზე სტაბილური და სანდო ძაბვით

სერიული წარმოება ინდუსტრიულ სერიაზე წარმოადგენს 300 კვა-დან 2000 კვა-მდე და მეტი სიმძლავრის. გეკოს დიდი სიმძლავრის დიზელის გენერატორები გამოიყენება ავარიული კვებისთვის, კატასტროფების და სტიქიური მოვლენების დროს, კომერციული ობიექტებისათვის, ინდუსტრიული სფეროებისთვის, სამშენებლო სექტორში, სატელეკომინიკაციო სფეროში, ჰორეკას- მიმართულებით, წარმოებისთვის, სახლებისთვის, კლინიკებისთვის, სწრაფი კვების ობიექტებისათვის, გასართობი ინდუსტრიისთვის და სხვა.

მოცემული დიზელის გენერატორები დაკომპლექტებულია ორიგინალი უმაღლესი ხარისხის გერმანული DEUTZ ძრავზე და მაქსიმალურად დაბალი ხმაურის დონით, რომელიც ბევრად ნაკლებია ვიდრე EG ნორმის მოთხოვნის მიხედვით.

Geko-ს დიზელის გენერატორები Deutz ძრავზე შეესატყვისება ყველაზე მკაცრ საერთაშოირო და ევროპულ ნორმებს და უზრუნველყოფენ ხანგრძლივ ექსპლუატაციას მძიმე კლიმატურ და ტექნიკურ პირობებში.

Geko-ს დიზელის გენერატორები მაქსიმალურად დაცულია ნოტიო კლიმატისგან ექსპლუატაციის მანძილზე, ვინაიდან გამოიყენება მაღალი ხარისხის ფხვიერი საიზოლაციო მასალა.

Geko-ს დიზელის გენერატორებს გააჩნია ევრო სტანდარტების სამართავი პანელები და ავტომატური მართვის ბლოკები მულტი ენოვანი პროგრამული უზრუნველყიფით.

აგრეთვე, გენერატორების აღჭურვა სურვილის შემთვევაში ხდება მონიტორინგის სისტემით, დისტანციური მართვის სისტემით პულტით ან მობილური ტელეფონით, სინქრონიზაციის სისტემით და სხვა საჭირო კომპონენტებით.