დამიწების კომპლექტი

373.83 
908250
გაყიდვაშია
+

გენერატორის დამიწების კომპლექტი

გამოიყენება გეკოს და ეიზემანის გენერატორების დასამიწებლადტექნიკური მონაცემები

წონა კგ:
6
ეს ინფორმაცია საჭიროა რათა სისტემამ არ დაუშვას არასანქცირებული წვდომა საიტთან.