სუპერ უხმაურო. სუპერ ეკონომიური.

საილენტ ეკონომიკი - დაზოგეთ თქვენი ფინასები და გარემო!

საილენტ ეკონომიკის ტექნოლოგია ამცირებს ძრავის სიჩქარეს და საჭიროებისას ისევ აძლიერებს მომენტალურად, რაც უზრუნველყოფს საწვავის ხარჯის
შემცირებას, გამონაბოლქვის წარმოქმნას, მოცულობას და ცვეთას. ძრავის სიჩქარე მცირდება საშუალოდ 20/40 % მდე, ელექტრო მომხმარებლიდან გამომდინარე, მალევე ბოლო გამავალი სიმძლავრის შემდეგ. აქედან გამომდინარე ელექტრო ენერგიის გენერატორი რჩება მუშა მდგომარეობაში. გეკოს საილენტ ეკონომიკის ასორტიმენტი უზრუნველყოფენ ელექტრო გენერატორებს 3 კვა-დან -13 კვა-მდე, სამჯერ უფრო სწრაფი გაშვება სხვა მწარმოებლის პროდუქციასთან შედარებით. ამას გარდა, მაღალი ძაბვა საშუალებას იძლევა გენერატორის დიდ ინდუქციურ დატვირთვაზე მუშაობას. კომპაქტური დიზაინი, სუპერ უხმაურო გეკოს გენერატორები უზრუნველყოფენ ელექტრო ენერგიის მიწოდებას სარეზერვო და მუდმივ რეჟიმში ამქსიმალურად კომფორტულად ყველასთვის, როგორც მფლობელისთვის, ასევე გარემო პირობებისათვის, რაც წარმოადგენს ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტორს, მითუმეტეს თუ გენერატორის ექსპლუატაციის ადგილი განთავსებულია დასახლებულ სივრცეში ან კომერციული და საოფისე ობიექტების მახლობლად.

ასინქრონული გენერატორი. უპირატესობა.

ამაზე მეტყველებწნ ტესტები და ანალიზები. გეკო-ს ასინქრონული გენერატორის გამოყენებისას ჰარმონიული ჰარმონიკების ზონაში არსებობს ძალიან მცირე წილი ხელშემშლელი სიხშირეების. რაც განაპირობებს მნიშვნელოვან შემცირებას ნეგატიური გავლენის ელექტრონულ მოწყობილობებზე «არასუფთა» კვების ძაბვაზე. ამის მნიშვნელობა წარმოდგენილია ეგრეთ წოდებული გამრუდების კოეფიციენტით. გეკო სთავაზობს ასინქრონულ გენერატორებს სულ 2% გამრუდების ფატქორით, როდესაც კონკურენტების მოდელებს გააჩნიათ 15% გამრუდების ფაქტორი. შედეგად უწყვეტი სამუშაო პროცესი უპრობლემოდ ელექტრონული მოწყობილობებისთვის. კერძოდ, მუშაობს ელექტრო ძრავა. უფრო დაბალი გამრუდების ფაქტორი, უფრო ჩუმი და არც ძალიან სწრაფი. გამოყენების მაგალითები გამრუდების კოეფიცენტის მიხედვით შესაძლებელია მოიძიოთ ლაბოროტორიულ ხელსაწყოებში და ტექნიკაში, პლატიკის შედუღების მოწყობილობაში და მულტიმედიურ მოწყობილობებში.

GEKO. ავტომატური ავარიული კვებით.ავტომატური ავარიული მართვის კვების ბლოკი NS 10 / BLC ავტომატურად მართავს გეკოს გენერატორის კვების წყაროს ელექტრო ენერგიის გამორთვის ან ქსელში ძლიერი ხარვეზების წარმოქმნის შემთხვევაში. როდესაც ძაბვა ბრუნდება, კვების ბლოკი ასევე ავტომატურად ახდენს გადართვას. NS 10 / BLC ბლოკი ხასიატდება მაღალი მოხერხებულობით მომხმარებლისათვის და ინტეგრირებული გადამრთველი კონტაქტორით რომელიც ხელმისაწვდომია გარე ფასადიდან. აგმოიყენება როგორც 1 ფაზაზე ასევე 3 ფაზიან სისტემაზე.