ჩვენთან ხდება არამხოლოდ ჩვენი სპეციალისტების კვალიფიკაციის ამაღლება, არამედ დამკვეთების ტექნიკური კადრის მომზადება ად აგრეთვე დამოუკიდებელი სპეციალისტების, სტუდენტების და სტაჟიორების სპეციალიზირებული ცოდნის გაღება. დარეგისტრირდით და მიიღეთ თქვენთვის სასურველი სასწავლო წინადადება. სწავლება ხელმისაწვდომია გერმანულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე.

დაინტერესების შემთხვევაში, გთხოვთ მოგვწეროთ თქვენი პასპორტის მოანცემები და ტრეინინგის კურსი

academy@geko.ge


გენერატორის ტექნოლოგია და რემონტი

DIN/BOS
აგრეგატები

ავარიული გაშვება და კონფიგურაცია

გაყიდვა და მარკეტინგი

21. - 22.03.2017
19. - 20.06.2017
25. - 26.09.2017
27. - 28.11.2017

23.03.2017
21.06.2017
27.09.2017
29.11.2017

24.03.2017
22.06.2017
28.09.2017
30.11.2017

27.03.2017
23.06.2017
29.09.2017
01.12.2017

ელექტრო გენერატორის ტექნიკური მომსახურეობა და რემონტი DIN ელექტრო გენეარტორის დიაგნოსტიკა, რემონტი, ტესტი და სხვა...ავარიული შესაძლებლობები ინდუსტრიის და საბოლოო მომხმარებლისთვისგეკოს პრიდუქციის მარკეტინგი და სწორი გაყიდვების პოლიტიკა, სწორად რეკლამირება